Impresión dixital B/N e color


Ofrecemos un servizo de calidade en todos os nosos traballos. Sempre incorporamos os equipos coa mellor calidade do sector da impresión dixital.
Realizamos traballos de impresión, libros, tesis, proxectos fin de carreira, traballos fin de grao, catálogos folletos, flyers, tarxetas de visita, tríticos, sobres, invitacións para comunións.

Impresión dixital en A4, A3, A3+, 33 x 75 cm, ...
Formatos de impresión ata máximo de folla de 33 x 1200 cm.
Grosores mínimo 80 gr. y máximo 300 gr.

Ademais do seguinte tipo de soportes

Papel Conqueror/verxurado
Papel 120, 160, 170, 250 gr/m2
Papel adhesivo CD
Papel adhesivo blanco/color/colores fluorescentes
Papel adhesivo blanco brillo
Papel adhesivo blanco extra brillo
Transparencias
Papel vexetal
POLIÉSTER BLANCO gr/m2 (s/adhesivo)
POLIÉSTER blanco 100 gr/m2 (s/adhesivo)
PLÁSTICO adhesivo ouro/plata
PLÁSTICO adhesivo blanco/transparente
TRANSFER roupa blanca
TRANSFER superficie ríxida
TRANSFER roupa color
TRANSFER roupa negra