Material de debuxo técnico, papel, rotuladores de pincel Pentel, Kurecolor.
Mesas debuxo, cartafois dende tamaño A-3 ata tamaño A-2, caballetes de pintura.